ندای گرمی

سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی بر سیاسیون متعصب گرمی گرامی باد.

نقش نظام تعليم و تربيت کشور در کاهش اثرات تحريم با استفاده ازخريد کالاهاي ايراني

عنوان مقاله

نقش نظام تعليم و تربيت کشور (با تاکيد بر معلم)در کاهش اثرات تحريم با استفاده ازخريد کالاهاي ايراني و منع استفاده از کالاهاي خارجي

 

مقدمه

با توجه به شرايط کنوني جامعه و قرار گرفتن در معرض انواع تحريم ها توسط آمريکا و دولتمردان غرب ،نياز به انسجام و وحدت قشرهاي مختلف بيش از پيش احساس مي شود. هرچند طبق گفته رهبر فرزانه انقلاب ، تهديد آمريکا به ايران موضوعي تکراري است و ملت ايران در همين فضاي تحريم به پيشرفت هاي درخشان علمي-فناوري و موفقيت هاي فراوان رسيده است. ايشان مي فرمايند :ملت بزرگ را از تحريم نترسانيد چرا که وقتي ملتي بيدار شد و توانايي هاي خود را کشف کرد هيچ چيز قادر نخواهد بود او را متوقف کند.

آمريکا و دولت هاي غربي فکر مي کنند در صورتي که رابطه اقتصادي خود را با ايران قطع کنند، ملت از حق مسلم خود عقب نشيني مي کند در صورتي که ملت هميشه در صحنه است و از سرزمين ، و رهبر خود حمايت مي کند.

يکي از راه هاي نشان دادن اين حمايت خريد کالاهاي ايراني است و اعلام اين که ايراني از کالاي ايراني استفاده مي کندو توقف ورود کالاهاي غربي به ايران تاثيري روي مواضع ما نمي گذارد .

ورود و مصرف کالاي غير ايراني موجب وابستگي و همچنين غارت سرمايه هاي فرهنگي و اقتصادي کشور است . با توجه به پيامدهاي منفي فرهنگي کالاهاي غير ايراني بايد با فرهنگ سازي مردم را براي مصرف توليدات داخلي تشويق و ترغيب کرد . اطلاع رساني در اين مورد مي تواند از طريق نهادهاي تربيتي و آموزشي از جمله مدارس شروع گردد . آموزش صحيح استفاده از توليدات داخلي از سنين پايين تر به کودکان و دانش آموزان از جمله راهکارهايي است که مي تواند آينده توليد کشور را تضمين بخشد تا حداقل مصرف کنندگان ايراني از توليدات داخلي استفاده کنند. از اين رو بهتر است تمهيداتي انديشيده شود تا احترام به توليدات داخلي و حمايت از آنها در مدارس اجرا و در دانش آموزان نهادينه شود.

در نگارش مقاله اي که در پي مي آيد ، ضمن بررسي موضوع و لزوم اهميت دادن به آن سعي گرديده ، راهکارهاي عملي لازم جهت گرايش دانش آموزان به مصرف کالاي داخلي و پرهيز از مصرف کالاهاي خارجي ارائه گردد. اميد که گامي کوچک از طرف فرهنگيان بتواند مفيد و کارآمد واقع گردد.


 

بيان مسئله

نياز آشکار و نهان آدمي و رفع آن، محرک اصلي براي کار و تلاش و اکتشافات جديد و توليد ومصرف بوده و عامل اصلي رشد و شکوفايي استعدادهاي انسان و پيشرفت جوامع بشري به شمار مي رود. بنابراين مصرف داشته ها براي رفع نياز بشر است . آنچه در اين راستا مطمح نظر مي باشد ، کارآمد و کمال آفرين بودن مصرف است و عدم رعايت اين مورد، انسان را در رفع نيازهايش متوقف ساخته ، از نيل به قله هاي کمال و پيشرفت باز داشته و دروازه هاي استعمار و استثمار و بردگي را به روي انسان باز مي کند. از اين رو رهنمود جهاني اسلام در بخش مصرف ، بر مبناي ايجاد کمالاتي است که در مسير بندگي در فرد و جامعه تحقق مي يابد که از آن جمله الفت و اتحاد جامعه است. چرا که دين مقدس اسلام در آموزه هاي خود در باب مصرف مردم را از خودنگري به همدلي و جامعه نگري دعوت فرموده است.

در جامعه ايران پس از انقلاب اسلامي با وجود ماهيت و جهت گيري معنوي انقلاب اسلامي ، به علل مختلف پس از پايان جنگ تحميلي ، ارزشهاي مادي رواج يافت و ارزشهاي معنوي را تحت الشعاع خويش قرار داد. متاسفانه در شرايط فعلي بخش عمده اي از وابستگي کشور به واردات، در نتيجه مصرف گرايي است . برطبق عقيده کارشناسان چالش بزرگ پيش روي محصولات صنعتي داخلي در حال حاضر انبوه کالاهاي مصرفي بادوام و کم دوامي است که به شکل قانوني يا غير قانوني وارد کشور مي شود. براي برخورد با اين چالش تنها نمي توان از شيوه هاي برخورد قانوني استفاده نمود بلکه بايد از شيوه هاي گوناگون فرهنگي نيز بهره جست. بايد به ياد داشت تا زماني که بازار و خانه هاي ما از کالاهاي خارجي پرباشد، ما با عدم توسعه صنعت و اقتصاد روبرو خواهيم بودو بيکاري جوانان ما همچنان پابرجا باقي خواهد ماند.

مصرف گرايي در ساختار اجتماعي جامعه ريشه دارد و نمي توان صرفا يکي از نهادهاي اجتماعي نظير خانواده،سياست، اقتصاد يا فرهنگ را مسئول چنين وضعيتي تلقي کرد. اگر خانواده در ابداع الگوي مصرف جمع در جامعه باز مي ماند ، به معناي آن است که نظام توليدي مناسبي وجود ندارد که خانواده بتواند متناسب با آن به جامعه پذيري نقش هاي مصرفي بين اعضاي خود بپردازد. از طرفي اگر پدر و مادران در نسل گذشته نسبت به فراگيري الگوهاي مصرف ،توفيقي نداشتند ،چگونه مي توان انتظار داشت که بتوانند نسل آينده را از اين فرايند آگاه کنند و به شکل منطقي ، زمينه اصلاح الگوهاي مصرف را فراهم آورند.

بنابراين نقطه عزيمت در اصلاح الگوهاي مصرفي ،بويژه مصرف کالاهاي داخلي ، هيچ يک از نهادها بطور مستقل نيستند،بلکه نتيجه همگامي ساختار و کارکردهاي اجتماعي است که به شرط تمايل به سمت عقلانيت خواهند توانست گرهي از اين معضل باز نمايند. در اين ميان نبايد نقش عوامل فرهنگي را ناديده گرفت. جامعه بزرگ فرهنگيان و دانش آموزان نقش مهمي در ترويج فرهنگ، عادات، رفتار و نگرش ها در سطح ملي دارند. بنابراين يکي از ارکان مؤثر و مهم براي فرهنگ سازي استفاده از کالاهاي داخلي ، مي تواند از مدارس آغاز گردد و نقش الگويي معلم در اين زمينه را نبايد ناديده گرفت.

اهميت و ضرورت موضوع

در آغاز انقلاب صنعتي در اروپا ،ممالک کوچک اروپايي به پيشرفت و توسعه اقتصادي قابل توجهي موفق گرديدند.اين گونه ممالک با وقوف به محدوديت بازارهاي داخلي، تمرکز فعاليت هايشان را بر روي توسعه بازارهاي خارجي نمودند. آنها از طريق استعمار ممالک مختلف و گسترش نفوذ سياسي خود در اين ممالک ،بازاز فروش خود را توسعه دادند و به اين طريق موفق به بهره برداري بيشتر از صرفه جوئيهاي داخلي اين کشورها گرديدند و با افزايش جمعيت و بالا رفتن قدرت خريد و گسترش هرچه بيشتر بازارهاي خارجي ، در انواع محصولات خود تنوع و تعدد بوجود آوردند.

در سال هاي بعد اين استعمارگران براي تثبيت سلطه خود بر سرزمين هاي جديد به زدودن موانع فرهنگي در کشورهاي زير سلطه خود پرداختند. ساختن مدارس به سبک غربي ، وارد کردن کالاهاي غربي و راه انداختن جريان هاي سياسي و مذهبي بر اساس مباني خودشان از جمله اقدامات آنها براي مقابله با فرهنگ بومي بود.

نظام سلطه جوي غرب بعد از استقلال يابي کشورهاي تحت سلطه خود ، بويژه در کشورهاي اسلامي که بعد از تجزيه امپراطوري عثماني اتفاق افتاد، بطور غير مستقيم به گسترش فرهنگ خود و جايگزين کردن آن در کشورها پرداخت و تهاجم فرهنگي را بطور غير مستقيم دنبل کرد.

در حال حاضر يکي از ابزاهاي اين تهاجم فرهنگي ، کالاهاي صادراتي کشورهاي غربي است که نسبت به يک سده ي قبل بسيار متنوع ، پيچيده و زيبا شده اند. سودجويان غربي با استفاده از کالاهاي صادراتي خود به جوامع جهان سوم سعي مي کنند، فرهنگ هاي ناصحيحي نظير مصرف گرايي ، تجمل گرايي،ظاهرگرايي و بي بندو باري و فساد اخلاقي را در اين جوامع گسترش دهند. از شيوه هاي ديگر تهاجم فرهنگي ايجاد نياز کاذب در بين ملت هاست و اين امر در راستاي تغيير مصرف در جوامع ايجاد مي گردد.

در کشور ما ، قاچاق کالا يکي از بهترين راه هاي ورود ابزار هاي تهاجم فرهنگي به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه به فرهنگ و از طريق قاچاق غير قانوني کالا به داخل کشور به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به کشور اقدام مي نمايند. بدين ترتيب نسل جوان جامعه آماج اين تلاش ها قرار مي گيرد و آنها به ارزش ها آداب و سنن کمتر روي مي آورند.

اميد است با هوشياري تمام آحادجامعه مخصوصا فرهنگيان، و اطلاع رساني در مورد فرهنگ مهاجم و اهداف مهاجمين توسط نهاد تربيتي آموزش و پرورش در جهت تقويت بينش کودکان و نوجوانان براي مصرف کالاي داخلي و در نتيجه توسعه اقتصادي کشور ، گام هاي بلندي برداريم.

سرمايه گذاري در آموزش

زير بناي توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرفته کنوني ، در سرمايه گذاري بر نيروي انساني استوار بوده است. در مقابل، هميشه تاکيد بر سرمايه گذاري هاي مادي مانند ذوب آهن، کارخانه ها، ماشين آلات، ساختمان و....... بوده است. ما نتوانسته ايم سرمايه انساني را ببينيم ولي در واقع اين سرمايه انساني بوده که انجام تحولات سريع را ممکن ساخته است . تصور سرمايه غير مادي شايد در ابتداکمي غير عادي به نظر برسد و ما سرمايه را به کالاي مولد اطلاق مي کنيم ولي در اصل بزرگترين سرمايه شکل يافته در اجتماع سرمايه گذاري در خودمان است . سرمايه گذاري که در زمينه ايجاد خلاقيت ها ، توانايي ها و مهارت ها در انسان فراهم مي آورد، سرمايه گذاري که در زمينه سلامتي و الگوي مصرف بهتر خود نموده ايم . اين نوع سرمايه گذاري بيشترين بازدهي را براي کوشش هاي ما فراهم مي آورد. افزايش در دانش مفيد بخشي از ثروت انساني را تشکيل مي دهد. کليد توسعه اقتصادي خود انسان است و نه منابع مادي

اگر مدرسه را به عنوان يک واحد تو ليد خدمات آموزشي در نظر بگيريم، عرضه آموزش يک فرايند توليد معين دارد و براي فراهم آوردن آن ،منابعي چون فضاي آموزشي ، معلم و.... را بايد به آن اختصاص داد.

سرمايه گذاري در آموزش و پرورش روي نيروي انساني مي باشد که در حال و آينده مي تواند نقش مهمي را در توليد و رشد اقتصادي ايفا نمايد. از ديدگاه عقلاني چنانچه فردي از اوايل دوران تحصيل به درستي آموزش ديده باشد، نسل آتي پيشرفت هاي خوبي خواهند داشت و به تبع آن نسل بعد از آنها نيز همين گونه خواهد شد. بنابراين يکي از ارکان مهم و موثر در ترويج مصرف کالاي داخلي و به تبع آن کاهش معضل قاچاق همين مدارس، مديران ، معلمان، مربيان و کليه فرهنگيان مي باشند.

راهکار هاي عملي براي مبارزه با تحريم از طريق ترويج مصرف کالاي داخلي در مدارس

1- اختصاص دقايقي از کلاس درس توسط معلم براي توجيه دانش آموزان در مورد دلايل تحريم کشور از سوي آمريکا و بعضي دول غربي براي ضربه زدن به ملت انقلابي و اسلام عزيز

2- توجه به نقش الگويي معلم و عدم استفاده ايشان از پوشاک خارجي اعم از(لباس، کفش، کيف و......)

3- عدم استفاده معلم از لوازم التحرير خارجي

4- مجاز نبودن دانش آموزان به استفاده از کيف و لوازم التحرير با تصاوير برجسته غربي از جمله باربي و..... چرا که اين گونه کالاها ي فرهنگي غربي هويت کودکان و نوجوانان را نشانه مي رود بنابراين بهتر است که اين مورد به صورت بندي در آئين نامه انضباطي دانش آموزان گنجانده شده و قبل از شروع سال تحصيلي در اختيار اولياء قرار بگيرد.

5- معرفي مارک هاي مرغوب ايراني در زمينه نوشت افزاري براي دانش آموزان توسط معلم در صورت توصيه خريد لوازم براي بعضي از دروس مانند هنر(مداد رنگي و لوازم نقاشي و......) يا درس رياضي (پرگار و لوازم رسم و.....)، مارک هاي مرغوب ايراني معرفي و توصيه شود.

6- جوايزي که توسط مدرسه يا نهادهاي تربيتي به دانش آموزان اهدا مي گردد تماما کالاي ايراني باشد.(به خاطر قيمت ارزان از کالاي چيني استفاده نشود.)

7- قرار دادن کتاب و جزوه هاي آموزشي در اختيار دانش آموزان و برگزاري مسابقات فرهنگي دانش آموزي از اين جزوات .

8- بهره جستن از تاثير رسانه هاي ديداري و شنيداري و مکتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي کودکان و نوجوانان براي خريد کالاهاي ايراني.

9-آشنايي با مفاهيم استاندار و انتخاب کالاي استاندارد از سنين پيش دبستاني و ابتدايي .

10- آموزش خريد کالاي استاندارد به دانش آموزان از سنين پايين از طريق برنامه هاي نمايشي و...... و اين امر مستلزم اين است که مربيان و معلمان آموزش صحيح در اين زمينه ديده باشند .

11- برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي تمامي فرهنگيان در زمينه قاچاق و پيامد هاي منفي آن و.....

12- دعوت از سخنران در مراسم آغازين براي دادن توصيه هاي لازم و آگاهي دانش آموزان

13- براي افزايش سطح آگاهي اوليا مي توان از جلسات انجمن اولياء و مربيان به عنوان فرصتي براي بيان مسئله قاچاق کالا و استفاده از کالاي ايراني و توصيه خريد آن به پدران و مادران ، بهره جست.

14- عقد قرارداد بين آموزش و پرورش و توليد کنندگان لوازم التحرير با کيفيت بالا براي استفاده از کالاهاي توليدي آنها در مدارس

15-در خريد وسايل کارگاهي، آزمايشگاهي و کيت هاي آموزشي سعي شود از وسايل ساخت داخل استفاده گردد.

17- در صورت امکان توليدات دانش آموزي در بعضي دروس ، مانند دروس فني، محتواي الکترونيکي در زمينه تبليغ کالاي ايراني و......خريداري شود تا دانش آموز به ارزش توليد پي ببرد.

18- در هفته معرفي مشاغل دانش آموزان با برنامه ريزي از کارخانه هاي توليدي بازديد داشته و از نزديک با مراحل توليد و نحوه کار هر قسمت آشنا شوند.

19- تشويق فرهنگيان به افتتاح وبلاگ در رابطه باراه هاي مبارزه با تحريم آمريکا عليه ايران و ترغيب به خريد کالاي داخلي و انتخاب بهترين وبلاگ ها.

20-تهيه بروشور ، تراکت و پوستر قابل درک براي دانش آموزان همه مقاطع تحصيلي و نصب آن در محيط آموزشگاه.

21- ترغيب دانش آموزان به ذکر آموخته هاي مدرسه و عمل به آن در خانواده و ايفاي نقشي مانند هميار پليس در هنگام خريد والدين براي پيشگيري از خريد کالاي غير ايراني

به اميد آن که دانش آموز ايراني با کالاي ايراني فرهنگ ايراني رابياموزد.

نتيجه

با توجه به شرايط کنوني جامعه و قرار گرفتن در معرض انواع تحريم ها ، انسجام ،وحدت و حمايت همه جانبه از نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهبر گرانقدر انقلاب حضرت آيت ا.. خامنه اي مي تواند باعث ناکامي اهداف دشمنان ايران و انقلاب اسلامي گردد. يکي از راه هاي نشان دادن اين حمايت استفاده از کالاهاي توليد داخل است.

در دهه هاي گذشته کيفيت و قيمت کالاهاي خارجي باعث گرديده تا همواره تقاضا براي کالا وجود داشته باشد . اما امروزه با توجه به قدرت رقابت کالاهاي ايراني با کالاهاي خارجي، توليدات داخلي همچنان از عدم توجه و نگاه منفي به آن رنج مي برد.

فرهنگ و رفتارهاي غلط ما ، در کنار اشتباهات مقامات اقتصادي باعث مهجور ماندن کالاهاي ايراني گشته حتي گاهي اوقات همين کالاهاي داخلي نظير پوشاک و.......با نام کشورهاي ديگر و مارکي خارجي عرضه مي گردند.

حمايت مردم از کالاهاي داخلي ، به مرور زمان نه تنها باعث کاهش قاچاق کالا مي گردد بلکه مزيت هاي ديگري چون افزايش اشتغال زايي ،افزايش صادرات و خودکفايي را به دنبال دارد.

براي ريشه کن کردن قاچاق در کشور نمي توان همه چيز را به حال خود رها کرد ، آن وقت با زور و مجازات عاملان قاچاق به مبارزه با آن پرداخت . در مبارزه بايد از همه راهکارهاي فرهنگي، اقتصادي، حقوقي و جزايي استفاده نمود

با توجه به ابعاد منفي قاچاق کالا در کشور، امر به خريد کالاي داخلي و نهي استفاده از توليدات خارجي مي تواند از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منکر باشد.

اصلاح تفکر و ايجاد بستر لازم و فرهنگ سازي در اين رابطه مي تواند از درون مدارس شروع و از سنين کودکي به دانش آموزان آموخته شود.

فهرست منابع و مآخذ:

www.amoozesholoom.blogfa.com1- سايت اينترنتي

www.irica.gov. ir 2- سايت اينترنتي گمرک

3- اله مراد سيف،قاچاق کالا در ايران ،تهران مجلس شوراي اسلامي –مرکز پژوهش ها ، انتشارات نگاران شهر 1387

4- زورق ، محمد حسن، ارتباطات و آگاهي ، تهران انتشارات دانشکده صدا و سيما1382،چاپ اول ، جلد اول

6- عميد، حسن ، فرهنگ فارسي عميد، تهران انتشارات امير کبير، چاپ هفدهم1379 –جلد دوم

7-مهر آيين، محمد حسين، اصلاح الگوي مصرف و عوامل آن، قم نشر سايا،چاپ اول 1388

8- اسحاقي ، سيد حسين، حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف، قم انتشارات دفتر عقل 1388

9-معتمدي، ناصر ، مطالعه اي در توسعه اقتصادي ايران، تهران انتشارات اکونوميست-چاپ دوم

10-موحد نيا، فريدون،عوامل گرايش نوجوان و جوان به فرهنگ بيگانه ، قم مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما 1382- چاپ اول

11- دکتر متوسلي، محمود ، سرمايه گذاري در نيروي انساني و توسعه اقتصادي،موسسه تحقيقات پولي و بانکي،1370

+ نوشته شده در  دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22 PM  توسط یعقوب عزتی  |